FAQ

Is your question not listed? Please contact us and we will be happy to help you.

Contact

  Algemeen

 • Beschikt Brightingale over persoonsgegevens?

  Brightingale beschikt niet over persoonsgegevens.

   

  Brightingale heeft geen toegang tot patiënt-identificerende gegevens, maar levert de informatietechnologie om data om te zetten in de juiste informatie op het juiste moment. De data zelf wordt verwerkt door MRDM. MRDM heeft Verwerkersrelaties met zorginstellingen, zoals dat is omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). MRDM en zorginstellingen maken duidelijke afspraken over welke data waarvoor gebruikt mag worden. Zonder nadrukkelijke toestemming om iets met data te doen, mag MRDM geen data ontvangen of verwerken. De datastromen zijn beveiligd volgens laatste best practices en MRDM is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Bekijk de website van MRDM.

 • Hoe gaan jullie om met dataveiligheid?

  Brightingale heeft geen toegang tot patiënt-identificerende gegevens, maar levert de informatietechnologie om data om te zetten in de juiste informatie op het juiste moment. De data zelf wordt verwerkt door MRDM. MRDM heeft Verwerkersrelaties met zorginstellingen, zoals dat is omschreven in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). MRDM en zorginstellingen maken duidelijke afspraken over welke data waarvoor gebruikt mag worden. Zonder nadrukkelijke toestemming om iets met data te doen, mag MRDM geen data ontvangen of verwerken. De datastromen zijn beveiligd volgens laatste best practices en MRDM is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Bekijk de website van MRDM.

  SAMMI

 • Wat is het verschil tussen SAMMI en apps zoals Strava of Runkeeper?

  SAMMI helpt actief met het optimaliseren van uw training en uw trainingsschema. SAMMI geeft nuttige en interessante informatie zoals u deze van Strava of Runkeeper ook kan krijgen. Daarnaast zorgt SAMMI voor communicatie en analyse van de trainingen, het trainingsschema, en uw fysieke vooruitgang naar de fysiotherapeut zodat de fysiotherapeut vanuit de praktijk uw voortgang kan controleren en aanpassingen kan doen.

 • Hoe kan ik trainen met SAMMI?

  Sammi wordt vooralsnog alleen toegepast met supervisie van de fysiotherapeut. Met Sammi kan gericht en aan uw persoonlijke situatie getraind worden, waarbij de expertise van de fysiotherapeut gecombineerd wordt met de slimme algoritmes en aansturing van SAMMI.

 • Welk type hometrainers zijn er beschikbaar voor SAMMI?

  Er zijn meerdere type fietsen om aan te sluiten op de verschillende fysieke uitdagingen die u kunt ondervinden. Zo is er een ligfiets beschikbaar voor mensen die moeite hebben met langere tijd rechtop zitten. Daarnaast zijn er meerdere remtypes/vermogens voor meer precisie/power, aangepast aan fysieke mogelijkheden. De technologie kan ook ingezet worden met loopbanden en roeiapparaten, maar om de beste testresultaten te garanderen worden deze opties nog verder onderzocht en wordt SAMMI aangepast op de werking van de apparaten.

   

  SAMMI is beschikbaar in de varianten: loopband, fiets en roeimachine.

  Watson for Oncology

 • Hoe werkt IBM Watson for Oncology?

  De supercomputer gebruikt patiëntspecifieke informatie die wordt ingeladen vanuit het elektronisch patiëntendossier of door de arts wordt ingevoerd. Afhankelijk van de casus stelt Watson nog aanvullende vragen. Vervolgens vraagt de arts Watson om advies en na enkele seconden volgen de verschillende behandelopties, inclusief onderbouwing en onderliggende literatuur. Deze mogelijke behandelingen worden geselecteerd op basis van ingevoerde richtlijnen en trainingscasussen. Daarnaast gebruikt Watson Natural Language Processing, waardoor het in staat is tekst te begrijpen, om op basis van de patiëntkarakteristieken de medische literatuur te filteren die voor de specifieke patiënt het meest relevant is. Zo wordt een ranking bepaald van relevante behandeladviezen.

 • Ik ben patiënt. Kan ik IBM Watson for Oncology zelf raadplegen?

  Watson for Oncology is ontwikkeld voor artsen. Zij krijgen via Watson for Oncology een pragmatisch overzicht van behandelopties en onderliggende bewijsvoering in een persoonlijke context van de patiënt. Deze behandelopties moeten echter ten alle tijden door een arts worden geïnterpreteerd. De arts kan deze suggesties samen met u bespreken, maar Watson for Oncology is niet beschikbaar zonder begeleiding van de arts.

 • Waarom kunnen we in Nederland niet de Amerikaanse versie van IBM Watson for Oncology gebruiken?

  Watson for Oncology is ontwikkeld in Amerika en getraind voor de Amerikaanse zorgcontext. Hoewel de wetenschap in Amerika en Nederland hetzelfde is, gaan beide landen soms anders om met wetenschappelijke resultaten. Bovendien is de zorglogistiek in Nederland anders dan Amerika, wat van invloed is op behandeladviezen. In Nederland is het bijvoorbeeld, meer dan in Amerika, standaard om patiënten te bespreken met diverse specialisten vanuit medische-oncologie, chirurgie en radiotherapie. Daarnaast mag data niet naar Amerika worden gestuurd en moet de data binnen de Nederlandse wet- en regelgeving worden verwerkt. Daarom wordt Watson for Oncology gelokaliseerd, oftewel ‘verNederlandsd’.

 • In welke ziekenhuizen wordt Watson for Oncology gebruikt?

  Watson for Oncology is momenteel nog niet in gebruik in Nederland. Er wordt door alle betrokkenen gewerkt om Watson for Oncology aan te passen aan de Nederlandse zorgpraktijk.

 • Voor welke kankervarianten is IBM Watson for Oncology beschikbaar?

  Watson for Oncology is momenteel nog niet in gebruik in Nederland. Er wordt door alle betrokkenen gewerkt om Watson for Oncology aan te passen aan de Nederlandse zorgpraktijk. In eerste instantie gaat het om het systeem voor long-, borst- en darmkanker.