Evidencio- kanker

Waarschijnlijk heeft u veel vragen over uw behandeling. Vaak worden deze vragen beantwoord op basis van algemene verwachtingen en gemiddelden, maar u wilt liever weten wat de verwachtingen zijn binnen uw eigen persoonlijke situatie.

Evidencio ondersteunt bij het maken van goed overwogen keuzes

Evidencio is een online platform dat nauwkeurige voorspellingen biedt aan zorgprofessional en patiënt. Evidencio vraagt de behandelaar om specifieke waarden van een patiënt en geeft op basis daarvan een voorspelling in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld hoe waarschijnlijk het is dat u bijwerkingen krijgt of wat de extra overlevingswinst is wanneer u start met een aanvullende behandeling voor borstkanker.

Wat betekent dit voor mij als patiënt?

Wat is de kans op eetlustvermindering tijdens mijn behandeling? Hoe waarschijnlijk is een geslaagde operatie? En wat is de kans op terugkeer van de aandoening na de behandeling? Heeft het zin om aanvullende testen te doen? Zomaar wat voorbeelden van de vele vragen die u kunt hebben als patiënt. Bij dit soort vragen heeft u niet zoveel aan algemene voorspellingen en gemiddelden van grote groepen patiënten, daarom geeft Evidencio een antwoord dat is gebaseerd op uw specifieke situatie. Iedere patiënt is ten slotte uniek.

Geen gemiddelde

Veel schattingen en indicaties over het verloop van uw aandoening worden gemaakt op basis van gemiddelden. Maar u bent geen gemiddelde. Door innovatieve statistiek is de wetenschap steeds beter in staat formules te ontwikkelen die uw persoonlijke situatie benaderen. Zo kan Evidencio u en uw behandelaar ondersteunen bij het maken van goed overwogen keuzes.

Wat betekent dit voor mij als zorgprofessional?

Evidencio ondersteunt u om behandelkeuzes te baseren op patiënt-specifieke inschattingen. In het streven naar ‘personalised healthcare’ is het passend om, in plaats van algemene getallen, patiënt-specifieke risico’s op complicaties te bepalen. Hiervoor is het niet noodzakelijk zelf alle literatuur naar predictiemodellen in uw veld bij te houden. Evidencio vertaalt voor u de wetenschap en formules naar de praktijk. Zo wordt het eenvoudig om altijd de meest geschikte modellen in te zetten. Evidencio is een interactief platform, waarbij u zelf de modellen kunt valideren voor uw lokale situatie. Bovendien kunt u via het platform modellen aanbieden voor gebruik door collega’s.

Brightingale werkt samen met partner Evidencio aan het Evidencio-platform. Dit biedt de mogelijkheid tot integratie met uw EPD waardoor u nog eenvoudiger toegang heeft tot de modellen, bepaalde variabelen automatisch worden ingevuld en documentatie te vereenvoudigen is. Op termijn kunnen bepaalde variabelen automatisch worden ingevuld om de registratielast nog verder te verminderen.

De status van Evidencio

Aan het platform Evidencio worden meer en meer modellen toegevoegd. Momenteel bevat het modellen voor onder andere borst-, darm- en prostaat kanker. De collectie aan modellen wordt voortdurend uitgebreid.


Benieuwd hoe Evidencio u kan ondersteunen?

Probeer het model voor de invloed van therapiekeuze op vijfjaarsoverleving
bij patiënten met borstkanker (predict 2.0).


Probeer uit