Evidencio

Evidencio biedt zorgprofessional en patiënt nauwkeurige voorspellingen, toegespitst op de individuele situatie van de patiënt. Hiermee geeft Evidencio antwoord op vragen zoals ‘Hoe waarschijnlijk is het dat ik te maken krijg met complicaties na deze heupoperatie?’ of ‘Wat is de winst in vijfjaars overleving wanneer naast de bestraling ook chemotherapie wordt gegeven?'

Bekijk Evidencio demo

Registeer hier voor een gratis account https://www.evidencio.com/registration

Beslisondersteunende modellen voor zorgprofessional en patiënt

Beslisondersteunende modellen in Evidencio zijn op onderzoek gebaseerde instrumenten die medici ondersteunen bij besluitvorming. Zorgprofessionals zijn goed in staat om betrouwbare informatie te geven over beschikbare behandelingen. Informatie geven over de directe impact van behandelingen voor een individu is echter lastig. Iedere patiënt is uniek en wil weten wat de verwachtingen zijn in de persoonlijke situatie. De voorspellingen van Evidencio zijn gebaseerd op specifieke patiëntkarakteristieken. Zo biedt Evidencio geen gemiddelden, maar inschattingen die toegespitst zijn op de individuele situatie van de patiënt.

Naast het bieden van een betrouwbare inschatting toegespitst op een individu, ondersteunt het Evidencio-platform de transitie van medisch onderzoek naar de dagelijkse medische praktijk. Dit biedt uitkomst voor de exponentiële groei van het aantal wetenschappelijke publicaties, waardoor het lastig is alle nieuwe en laatste literatuur bij te houden.

Hoe werkt Evidencio?

Evidencio is een interactief platform dat zorgprofessionals toegang geeft tot gevalideerde predictiemodellen. Op basis van literatuur en specifieke waarden van de patiënt geeft Evidencio een nauwkeurige voorspelling. Het is voor zorgprofessionals niet noodzakelijk om deze literatuur zelf allemaal te lezen. Zo is het eenvoudig om altijd de meest geschikte modellen in te zetten. De resultaten zijn gemakkelijk om te zetten in een pdf-bestand voor opslag in het patiëntendossier. Zorgprofessionals kunnen zelf modellen toevoegen, valideren en beschikbaar maken voor collega’s.

Uitgangspunt voor gezamenlijke besluitvorming

Als patiënt wilt u de best passende behandeling voor een optimale levenskwaliteit. En als behandelaar wilt u een behandeling aanbieden die het beste aansluit bij de persoonlijke situatie van de patiënt. Om als behandelaar en patiënt gezamenlijk besluiten te nemen heeft u betrouwbare en relevante informatie nodig. Zeker als het om ingrijpende beslissingen rondom ziekte en behandeling gaat. Beslisondersteunende modellen zoals Evidencio helpen zorgprofessional en patiënt bij het nemen van gezamenlijke, weloverwogen behandelkeuzes.

  • Nauwkeurige, patiënt-specifieke en gevalideerde voorspellingen voor gezamenlijke besluitvorming.
  • Modellen toevoegen, lokaal valideren en delen met collega’s.
  • Gebruiksvriendelijk door automatische berekeningen en het combineren van modellen.
  • Een brug tussen wetenschap en de dagelijkse medische praktijk.
  • Resultaten in pdf-bestand voor opslag in het patiëntendossier.
  • Kwaliteit, validatie en literatuur inzichtelijk.

Hoe kan ik als behandelaar gebruik maken van Evidencio?

Brightingale en Evidencio zijn een partnership overeengekomen om het gebruik van het Evidencio platform te stimuleren. Op de website van Evidencio kunt u zich nu al aanmelden om geheel vrijblijvend een account aan te maken. Met uw account kunt u zelf modellen toevoegen, valideren en gebruiken.

Om Evidencio professioneel in te zetten binnen uw praktijk of ziekenhuis neemt u contact op met Brightingale. Evidencio biedt in samenwerking met Brightingale bijvoorbeeld de mogelijkheid tot integratie met uw EPD of HIS. Hiermee heeft u eenvoudig toegang tot de publieke en uw eigen modellen vanuit uw EPD of HIS. Ook kunt u de modeluitkomsten voor iedere patiënt gemakkelijk opslaan met het Evidencio platform en opnieuw opvragen vanuit het EPD of HIS. Op termijn kunnen variabelen automatisch worden ingevuld om de registratielast te verminderen.


Benieuwd hoe Evidencio u kan ondersteunen?

Bekijk als voorbeeld het model voor de kans op aanwezigheid van een polsfractuur.


Probeer uit

De verschillende toepassingen van Evidencio