IBM Watson for Oncology

IBM Watson for Oncology ondersteunt medisch specialisten en patiënten bij het kiezen van de meest passende behandeling. Het systeem voorziet artsen van een gepersonaliseerd behandeladvies op basis van de nieuwste medische inzichten, inclusief onderliggende bewijsvoering.

Watson in de praktijk

Hoe werkt Watson for Oncology? De supercomputer gebruikt patiëntspecifieke informatie die wordt ingeladen vanuit het elektronisch patiëntendossier of door de arts wordt ingevoerd. Afhankelijk van de casus stelt Watson nog aanvullende vragen. Vervolgens vraagt de arts Watson om advies en na enkele seconden volgen de verschillende behandelopties, inclusief onderbouwing en onderliggende literatuur. Deze mogelijke behandelingen worden geselecteerd op basis van ingevoerde richtlijnen en trainingscasussen. Daarnaast gebruikt Watson Natural Language Processing, waardoor het in staat is tekst te begrijpen zoals ook mensen dat doen, om op basis van de patiëntkarakteristieken de medische literatuur te filteren die voor de specifieke patiënt het meest relevant is. Zo wordt een ranking bepaald van relevante behandeladviezen.

Tijdens de behandelperiode kan de arts Watson om advies blijven vragen om zo te zien of de gekozen behandelmethode nog steeds de best passende is. Bijvoorbeeld als er nieuwe testresultaten beschikbaar zijn, tijdens het verdere ziekteverloop of als de wetenschap zich verder heeft ontwikkeld.

Longkanker, borstkanker en darmkanker

Momenteel werken alle betrokken partijen aan het geschikt maken van IBM Watson for Oncology in Nederland voor longkanker, borstkanker en darmkanker.

Hier werken we aan

Watson for Oncology is ontwikkeld voor de Verenigde Staten, op basis van Amerikaanse richtlijnen. In Nederland werkt de zorg anders. Daarom moet het systeem worden aangepast, zodat behandeladviezen toegespitst zijn op de Nederlandse zorgpraktijk. Bovendien mag patiëntendata niet naar de V.S. worden verstuurd. Om deze reden wordt Watson gelokaliseerd en zo geschikt gemaakt voor gebruik in Nederlandse ziekenhuizen. Volg de ontwikkelingen en beschikbaarheid van Watson for Oncology via deze website of via onze Twitter en LinkedIn.


 • Hoe ondersteunt Watson for Oncology mij als patiënt?

  U heeft een diagnose gekregen en er moet een behandeling worden bepaald. Gelukkig weten we steeds beter welke behandeling in bepaalde situaties en voor specifieke personen werkt. Maar welke behandeling is voor u meest passend? Er is hierover veel informatie en wetenschappelijk onderzoek beschikbaar, maar hoe vindt u daaruit de informatie die voor u relevant is? Watson kan u hierbij ondersteunen.

   

  Watson kan gezien worden als een Second Opinion van een supercomputer met toegang tot de laatste medische inzichten. Zo krijgt u zicht op het effect van verschillende behandelingen in uw specifieke situatie en kan over- en onderbehandeling worden voorkomen. Natuurlijk geeft Watson alleen een ondersteunend advies en ligt de uiteindelijke beslissing bij u en uw arts.

 • Hoe ondersteunt Watson for Oncology mij als zorgprofessional?

  Het is een grote uitdaging om alle ontwikkelingen in de medische wetenschap bij te houden en snel toe te passen. Watson beschikt over een verzameling van alle beschikbare vakliteratuur, trialdata en richtlijnen en maakt de voor u relevante informatie snel beschikbaar. Zo kan Watson u ondersteunen met een gepersonaliseerd behandeladvies inclusief betrouwbaarheid, tijdschema’s en onderliggende bewijsvoering.

   

  Data wordt zoveel mogelijk vanuit uw EPD ingeladen in IBM Watson for Oncology. Afhankelijk van de casus stelt Watson per patiënt nog aanvullende vragen. Vervolgens vraagt u Watson om advies en na enkele seconden volgen verschillende behandelopties. Zo kunt u samen met de patiënt een optimale behandeling bepalen. Gedurende de behandelperiode kunt u Watson om advies blijven vragen.

  Meer weten?

  Wij beantwoorden uw vragen graag. Neem contact met ons op.

De verschillende toepassingen van Watson for Oncology